ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และ คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ลานจามจุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่