คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Now and Future in Healthcare”2019 MED CMU 60th Anniversary Meeting วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Now and Future in Healthcare”2019 MED CMU 60th Anniversary Meeting วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ค้นหาภาพเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่าง กล้อง 1 คลิก>> http://bit.ly/2qIzCSf กล้อง 2 คลิก>> http://bit.ly/2JrChGn กล้อง 3 คลิก>> http://bit.ly/2BQIJ5C