ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาระบบบริหารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่มาเยี่ยม,ศึกษาดูงาน

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาระบบบริหารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่มาเยี่ยม,ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562