ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในวันมหิดล ณ ลานจามจุรี บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562