ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปการจัดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณบดีฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562