ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภาพส่วนบุคคลPersonal Productivity ”

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภาพส่วนบุคคลPersonal Productivity ” ของงานบริการส่วนหน้า # รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กันยายน 2562