ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก Suandok Medical Innovation District “MED CHIC Innovation Day 2019” ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยภายในงานมีการเสวนานวัตกรรมการแพทย์ , Health Tech Startup , Show case ผลงานนวัตกรรมการแพทย์ และหุ่นช่วยฝึกคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก Suandok Medical Innovation District “MED CHIC Innovation Day 2019” ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยภายในงานมีการเสวนานวัตกรรมการแพทย์ , Health Tech Startup , Show case ผลงานนวัตกรรมการแพทย์ และหุ่นช่วยฝึกคืนชีพขั้นพื้นฐาน ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562