ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0 Service Innovation Era 4.0 โดยมี อ.ณัฐพล เอกไพศาล เป็นวิทยากร

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0 Service Innovation Era 4.0 โดยมี อ.ณัฐพล เอกไพศาล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562