ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการส่วนหน้าผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ KIOSK โดยมี พว.อดิพรรณ ยะมาวิรัญ เป็นวิทยากร

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการส่วนหน้าผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ KIOSK โดยมี พว.อดิพรรณ ยะมาวิรัญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562