องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง customized eye prosthesis โดย พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ เป็นวิทยากร

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง customized eye prosthesis โดย พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ เป็นวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกสักหอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่