ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ฝ่ายการพยาบาล โดยมี พว.จันทนา แสงสว่าง, พว.พิชรา บุสษา และ พว.ณภาภัช เครือคำ เป็นวิทยากร

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ฝ่ายการพยาบาล โดยมี พว.จันทนา แสงสว่าง, พว.พิชรา บุสษา และ พว.ณภาภัช เครือคำ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562