ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ มอบรางวัลแก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่ชนะในโครงการ Sriphat Healthy Challenge 2019

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ มอบรางวัลแก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่ชนะในโครงการ Sriphat Healthy Challenge 2019 ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562