ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) โดยมี อ.วุฒิพงศ์ บุญนายวา เป็นวิทยากร

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) โดยมี อ.วุฒิพงศ์ บุญนายวา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562