ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562