การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และ การควบคลุมการติดเชื้อ (Prevention and Control of Infection) ตามมาตรฐาน The Joint Commission International

การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และ การควบคลุมการติดเชื้อ (Prevention and Control of Infection) ตามมาตรฐาน The Joint Commission International โดย อ.นภัทรสินธุ์ สินธูรณ์ และ อ.โสภาพร สืบปาละ ณ ห้องประชุม ห้องประชุมดอกสัก วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562