การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านยา และการใช้ยา(Medication Management and Use) ตามมาตรฐาน The Joint Commission International

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านยา และการใช้ยา(Medication Management and Use) ตามมาตรฐาน The Joint Commission International โดย อ.นภัทรสินธุ์ สินธูรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562