ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ "Sriphat Is On” โดยมี อาจารย์สรวุฒิ หรณพ เป็นวิทยากร

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ "Sriphat Is On” โดยมี อาจารย์สรวุฒิ หรณพ เป็นวิทยากรวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่