ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนา Talent ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ Module 4 Impact Communication : สื่อสารสร้างผลลัพธ์

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนา Talent ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ Module 4 Impact Communication : สื่อสารสร้างผลลัพธ์ ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562