ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Big Data Analytic for Decfining Strategic Insights โดยมี อ.ปริญญ์ เสรีพงศ์

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Big Data Analytic for Decfining Strategic Insights โดยมี อ.ปริญญ์ เสรีพงศ์ เป็นวิทยากรณ์ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันที่ พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562