องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และแพทย์ประจำ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัว ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ประธานองค์กรแพทย์ และ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และแพทย์ประจำ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัว ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ประธานองค์กรแพทย์ และ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562