ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562