คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงผลงานที่สำคัญและน่าสนใจ ประจำปี 2561 รวมทั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงผลงานที่สำคัญและน่าสนใจ ประจำปี 2561 รวมทั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่