ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ ภัยร้ายใกล้ตัว : โรคไวรัสตับอักเสบบี ” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ ภัยร้ายใกล้ตัว : โรคไวรัสตับอักเสบบี ” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100 ณ ห้องจัดรายการสถานีวิทยุ เสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561