องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่วัยทอง" โดย ผศ.นพ.วิโรจน์ สหพงษ์ สูตินรีแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่วัยทอง" โดย ผศ.นพ.วิโรจน์ สหพงษ์ สูตินรีแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561