ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561