ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561