ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ , คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องรับรอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ , คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องรับรอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561