คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และ คุณนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ณ ห้องรับรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และ คุณนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ณ ห้องรับรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561