วิทยุจราจรเชียงใหม่ และ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วิ่งเพื่อสุขภาพ 10 Miles Night Run 2018 Chiang Mai”

วิทยุจราจรเชียงใหม่ และ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วิ่งเพื่อสุขภาพ 10 Miles Night Run 2018 Chiang Mai” โดยมี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยศูนย์ศรีพัฒน์ฯได้ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่ง มีนักวิ่งเป็นจำนวนมากกว่า 4,000 คน มาร่วมงาน ณ. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยเกษตร หลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 ธันวาคม 61