อ.นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณหลู เจียง รองนายกเทศมนตรีนครจี่หนาน มณฑมลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่

อ.นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณหลู เจียง รองนายกเทศมนตรีนครจี่หนาน มณฑมลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือทางด้านการแพทย์ระหว่างนครจี่หนานและประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561