คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง การท่าอากาศยานเชียงใหม่

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561