องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "Update easd/ada consensus guideline for managamet Type2 DM" โดยมี พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นวิทยากร

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "Update easd/ada consensus guideline for managamet Type2 DM" โดยมี พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561