ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร, บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินศูนย์ศรีพัฒน์ ประจำปี 2561 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเพื่อยกวัดร้างให้มีพระสงฆ์ อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เป็นวัดอีกแห่งของชาวเชียงใหม่สืบไป ซึ่งทำพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 · อัพเดตเมื่อ 13 วินาทีที่แล้ว · ถ่ายที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร