ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Sriphat weight & fat loss challenge โดยมี คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Sriphat weight & fat loss challenge โดยมี คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น9 ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ