ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Meet & Greet Concert “หนึ่งเดียวคนนี้ ที่มีเธอ” Papa & ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
Posted : 21 สิงหาคม 2017
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี 2560
Posted : 18 สิงหาคม 2017
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ” รุ่นที่ 3
Posted : 18 สิงหาคม 2017
Read more

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม Advance Cardiovascular Life Support (ACLS)
Posted : 18 สิงหาคม 2017
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ” รุ่นที่ 2
Posted : 17 สิงหาคม 2017
Read more