ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมเปิดพื้นที่ชุมชนทางปัญญาแห่งใหม่ " too fast to sleep SCB " แห่งแรกของภาคเหนือ
Posted : 15 ธันวาคม 2017
Read more

นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนธันวาคม 2560
Posted : 13 ธันวาคม 2017
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 5,000 บาท สนับสนุนโครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฏหมาย ครั้งที่ 20 ของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
Posted : 12 ธันวาคม 2017
Read more

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษากิตติมศักดื ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ Thank you party ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
Posted : 12 ธันวาคม 2017
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยการตลาด แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณองอาจ กิตติคุณชัย บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ในงานนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน
Posted : 12 ธันวาคม 2017
Read more