ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณจรัสโฉม ทองเหลือง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรฝ่ายการพยาบาลในหัวข้อ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพนักงาน รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2561” โดยมี อ.นพ.กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ จากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
Posted : 22 มีนาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ จัดอบรมเรื่อง การทำให้ผู้ป่วยสงบเพื่อทำหัตถการ รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
Posted : 22 มีนาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่แก่บุคลากรสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด และขอขอบคุณบริษัทฯ ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสุขภาพประจำปี 2561 กับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
Posted : 22 มีนาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล AXA Core Value Award : Courage จากบริษัท อินเตอร์พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
Posted : 22 มีนาคม 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนมีนาคม 2561
Posted : 15 มีนาคม 2018
Read more