ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 สำหรับพยาบาล โดยมี รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 17 สิงหาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) “ การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) รุ่นที่ 4”
Posted : 17 สิงหาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) “ การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) รุ่นที่ 3”
Posted : 08 สิงหาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการรื่องวัยทอง ในกิจกรรมวันแม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานมีพิธีลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีมอบรางวัลแม่ตัวอย่างและแม่ผู้เสียสละ
Posted : 06 สิงหาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) “ การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) รุ่นที่ 2”
Posted : 06 สิงหาคม 2018
Read more