ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน (Managerial Competency) หลักสูตร Investment Appraisal Techniques สำหรับผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์
Posted : 25 มิถุนายน 2018
Read more

คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Successor Development Program ( เทียบเท่า Six Sigma Green Belt Training)
Posted : 22 มิถุนายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 99 ” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
Posted : 18 มิถุนายน 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน All about heart # เรื่องน่ารู้ของหัวใจ
Posted : 17 มิถุนายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมส่งผลงานโปสเตอร์นิทรรศการ ในการประชุมวิชาการ 19th HA Northern Regional Forum ประจำปี 2561
Posted : 14 มิถุนายน 2018
Read more