ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60 th Anniversary)
Posted : 27 พฤศจิกายน 2019
Read more

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60 th Anniversary)
Posted : 27 พฤศจิกายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมี พว.วีรชาติ ชูฤทธิ์ , พว.สุคนทา คุณาพันธ์, พว.ชยุต ใหม่เขียว และ พว.บุปผา จันทรจรัส เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
Posted : 14 พฤศจิกายน 2019
Read more

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค
Posted : 12 พฤศจิกายน 2019
Read more

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน
Posted : 11 พฤศจิกายน 2019
Read more