คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณธนา ธนาเจริญพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Posted : 14 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ กงสุลใหญ่ คุณคะซึโนริ คาวาดะ (Kazunori Kawada) กงสุลใหญญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
Posted : 13 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
Posted : 13 ธันวาคม 2018
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลคลินิกบริการผู้ป่วยนอกเรื่องการคัดกรองผู้ป่วย"
Posted : 12 ธันวาคม 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณแม่สุรีย์พร คองประเสริฐ และ คุณณรงค์ คองประเสริฐ ณ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่
Posted : 12 ธันวาคม 2018
Read more