อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณกำธร เก่งสกุล ผู้จัดการ และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน core competency การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI
Posted : 16 ตุลาคม 2017
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 95 ” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
Posted : 16 ตุลาคม 2017
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องผลิตโอโซน จากคุณดำริ ลิ้มมหาคุณ ผู้บริหารจาก บริษัท โอโซนา อินเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชวิศา โซน จำกัด เพื่อใช้ในการอบห้อง กำจัดเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ณ ห้องผู้อำนวยการ
Posted : 12 ตุลาคม 2017
Read more

คุณกำธร เก่งสกุล ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาเยี่ยมศูนย์ศรีพัฒน์
Posted : 12 ตุลาคม 2017
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม
Posted : 12 ตุลาคม 2017
Read more