ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Posted : 04 มีนาคม 2020
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Posted : 28 กุมภาพันธ์ 2020
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ให้กับสมาคม Chiang Mai Expats Club
Posted : 24 กุมภาพันธ์ 2020
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)ให้กับบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่
Posted : 24 กุมภาพันธ์ 2020
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ เข้ารับรางวัลจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 ”
Posted : 18 กุมภาพันธ์ 2020
Read more