ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย เช่น การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ตรวจดูสภาพตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน ฯลฯ

คลินิกตรวจสุขภาพ

เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค หากกรณีที่มีความผิดปกติ หรือมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ควรมีการตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ห้องคลอด

ให้บริการคลอดคุณภาพโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช พร้อมด้วยเตียงทำคลอดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถจัดท่าของเตียงให้เหมาะสมกับการคลอดในท่าต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ห้องทารกแรกเกิด

ดูแลและรับทารกแรกเกิดทุกรายโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้บริการคลินิกนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คลินิกสูตินรีเวช

ให้บริการปรึกษาปัญหาของสตรีทุกช่วงวัย โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เช่น ฝากครรภ์และคลอดบุตร การตรวจอัลตราซาวน์ การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งนรีเวช ฯลฯ

คลินิกกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ เช่น โรคกระดูกสันหลัง โรคเนื้องอก มะเร็งกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา แขนและข้อมือ เท้าและข้อเข่า โรคกระดูกในเด็ก ฯลฯ

คลินิกกุมาร

ให้บริการและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารแพทย์ ได้แก่ ทารกแรกเกิด จิตเวช โรคภูมิแพ้และหอบหืด โรคหัวใจ ต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อ พัฒนาการ ฯลฯ

คลินิกสุขภาพเด็กดี

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ได้แก่ ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การรับวัคซีน การตรวจคัดกรองโรคและความผิดปกติทางพัฒนาการ ฯลฯ

ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ

ให้บริการทางด้านวัคซีนต่างๆ ทั้งวัคซีนสำหรับเด็กและวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ,บี วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม

ให้บริการตรวจรักษาและดูแลผิวหน้า ผิวพรรณ ความงาม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง โดยมุ่งเน้นแก้ไขความบกพร่องของใบหน้า รักษาริ้วรอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาผิวหนัง

คลินิกโรคอ้วน

บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีภาวะโรคอ้วน พร้อมดูแลภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว

คลินิกหูคอจมูก

ตรวจรักษาโรคทางด้าน หู คอ จมูก โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูก เช่น นอนกรน ไซนัส น้ำในหูไม่เท่ากัน ประสาทหูเสื่อม ฯลฯ

คลินิกจักษุ

ตรวจรักษาโรคทางด้านจักษุ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ เช่น ต้อกระจก กระจกตา เส้นประสาทตา ต้อหิน ศัลยกรรมตกแต่งดวงตา/ท่อน้ำตา/หนังตา ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา โรคตาในเด็ก ฯลฯ

คลินิกศัลยกรรม

ตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม เช่น ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ระบบปัสสาวะ ระบบศีรษะ คอ เต้านม กุมารศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ฯลฯ

คลินิกอายุรกรรม

เปิดให้บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไทรอยด์ โรคไต โรคปอด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคเลือด ระบบประสาทและสมอง โรคข้อและรูมาติสซั่ม ฯลฯ

คลินิกโรคหัวใจ

ให้บริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) และการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจ

คลินิกไตเทียม

ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตลอด 24 ชั่วโมง

หอผู้ป่วยวิกฤติ

ห้องพักผู้ป่วยแยกเป็นสัดส่วน ด้วยระบบระบายอากาศแบบ Positive Pressure (Clean Room การไหลเวียนอากาศแบบ Non-Laminar Air Flow) ซึ่งช่วยลดอัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย