Sriphat Healthy Fitness ฟิตเนสเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพที่ดี

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา


อภิบดินทร์  พินิจ และ ภาณุวัฒน์ คำเหมือง นักกายภาพบำบัด 

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-048-R-00
        ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดคลินิกโรคอ้วน (Obesity Clinic) เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งกลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก โดยคลินิกโรคอ้วนได้จัดตั้งขึ้นและมีแนวคิดหลักในการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรควิถีชีวิต และใช้ชื่อว่า LIMO Project ซึ่งย่อมาจาก Lifestyle Modification Project และมีเป้าหมายที่สำคัญคือ “ Just Changes Lifestyle ” อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเอง

Sriphat Healthy Fitness เป็นฟิตเนสเพื่อการออกกำลังกาย ในการรองรับการให้บริการของคลินิกโรคอ้วน โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้การดูแลการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด ที่จะร่วมกันกำหนดแผนการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

  

เปิดให้บริการทุกวัน 

        ๐   แนะนำและควบคุมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยนักกายภาพบำบัด

        ๐   จัดอบรมคอร์สการออกกำลังกายเฉพาะส่วน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ


        การออกกำลังกาย โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถช่วยทำให้รูปร่างกระชับ สมส่วน มีทรวดทรง และมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่ออกกำลังกาย ซึ่ง Sriphat Healthy Fitness จะมีนักกายภาพบำบัดคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับโรคและสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละท่าน
Fitness Ball

        เป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว
ลู่วิ่งไฟฟ้า

        เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก ขา ช่วยกระชับกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่อง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ และเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกาย

ลู่วิ่งกึ่งสเต็ป

        ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นต่อข้อเข่าและสะโพก ช่วยกระชับกล้ามเนื้อแขนและขา เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ และช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกาย
จักรยานนั่งปั่น

        ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นต่อข้อเข่าและสะโพก ช่วยกระชับกล้ามเนื้อขา เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ และช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกาย
ลูกตุ้มน้ำหนัก

        ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และช่วยกระชับกล้ามเนื้อ

เส้นยางยืด

        ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และช่วยลดแรงกระทำต่อข้อต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter