การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density หรือ BMD)

เอกสารประกอบ  

การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

(Bone Mineral Density หรือ BMD)

นางสาวศิริภา ประยูร (นักรังสีเทคนิค)

รหัสเอกสาร PI-IMC-162-R-00

การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density หรือ BMD) ด้วยเครื่องตรวจ DEXA Scan (Dual Energy X-ray Absorptiometry Scan) เป็นเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยใช้ X-ray พลังงานต่ำ 2 พลังงานในการตรวจ  ผู้รับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีน้อย  ซึ่งปริมาณรังสีที่ได้รับในแต่ละครั้งของการตรวจจะน้อยกว่าการตรวจ X-ray ปอดปกติทั่วไป  โดยเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง  และถูกกำหนดให้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

- ผู้รับการตรวจควรแจ้งแพทย์หรือนักรังสีเทคนิค หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ซึ่งการตรวจนี้จะไม่ทำการตรวจในหญิงตั้งครรภ์

- ผู้รับการตรวจควรปรึกษาแพทย์ หากเคยได้รับการกลืนแร่หรือได้รับสารทึบแสง เพื่อทำ CT scan มาก่อน ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนการตรวจออกไปประมาณ 2 สัปดาห์

- ในวันตรวจสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ปกติ

ขั้นตอนการตรวจ


- ผู้รับการตรวจเปลี่ยนเสื้อผ้า ถอดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย และนอนลงบนเครื่องตรวจ

จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10-15 นาที

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจวัดความแน่นของมวลกระดูก

-   ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ชายอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

-   สตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีมวลกระดูกต่ำ เช่น น้ำหนักตัวน้อย ( มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 ) มีประวัติกระดูกหัก รับประทานยาบางชนิดที่ทำให้มวลกระดูกลดลง เป็นโรคหรือภาวะที่ทำให้มวลกระดูกลดลง

- ผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีมวลกระดูกต่ำ เช่น น้ำหนักตัวน้อย ( มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19) มีประวัติกระดูกหัก รับประทานยาบางชนิดที่ทำให้มวลกระดูกลดลง  เป็นโรคหรือภาวะที่ทำให้มวลกระดูกลดลง

-   ผู้ที่มีประวัติกระดูกเปราะและหักง่าย

-   ผู้ที่มีโรคหรือภาวะที่ทำให้มวลกระดูกลดลง เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกินไป เป็นต้น

-   ผู้ที่รับประทาน ยา Corticosteroids (ยากลุ่มสเตียรอยด์ที่ใช้ลดอาการอักเสบ) เป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า

-   ผู้ที่สูบบุหรี่

-   ผู้ที่ติดเหล้า หรือดื่มหนัก (ดื่มวันละ 3 ครั้งขึ้นไป)

-   ผู้ที่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมีประวัติสะโพกหัก

-   ผู้ป่วยที่แพทย์จะเริ่มให้ยาเพื่อการรักษาภาวะกระดูกพรุน

-   ผู้ป่วยที่แพทย์ต้องการติดตามผลการรักษา หลังจากให้ยาเพื่อรักษาภาวะกระดูกพรุน


สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด