ก้อนที่เปลือกตา

เอกสารประกอบ  


.พญ.ปรียานุช  คุณทรงเกียรติ

รหัสเอกสาร PI-IMC-154-R-00

ก้อนที่เปลือกตา...อย่าคิดว่าไม่สำคัญ  ลักษณะอย่างไรถึงไม่อันตราย แบบไหนคือก้อนที่เสี่ยงจะเป็นเนื้อร้ายลักษณะไหนปล่อยทิ้งไว้ได้ และแบบไหนควรจะตัดออก


ตัวอย่างก้อนที่เปลือกตาที่พบได้บ่อยๆ และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ 

        ตากุ้งยิง เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันที่บริเวณเปลือกตา หากการอักเสบเป็นมากอาจทำให้เกิดก้อนหนอง ทำให้คลำได้เป็นก้อน ร่วมกับมีอาการปวด บวม แดงและกดเจ็บ สามารถรักษาได้โดยการเจาะเอาหนองออก ร่วมกับการหยอดและทานยาปฏิชีวนะ ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้ทำการเจาะหนอง ก้อนอาจกลายเป็นถุงที่มีพังผืดมาห่อหุ้ม เรียกว่า Chalazion ทำให้แม้การอักเสบจะหายไปแล้วแต่ยังคงคลำก้อนได้อยู่  ลักษณะนี้สามารถรักษาด้วยการเจาะและใช้เครื่องมือขูดเอาก้อนภายในออกได้เช่นกัน

        ไฝและขี้แมลงวัน มีลักษณะผิวเรียบ นิ่ม มีการเปลี่ยนแปลงสีและขนาดได้บ้างเล็กน้อยตามอายุและฮอร์โมน

        ติ่งเนื้อ มีหลายชนิด เช่น หูด ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส มีลักษณะนิ่ม ผิวขรุขระคล้ายดอกกะหล่ำ  ติ่งเนื้อที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุ เป็นต้น

        ก้อนไขมันสะสมที่เปลือกตา มีสีเหลือง ผิวเรียบนูนไม่มาก ในผู้ป่วยบางรายอาจพบว่ามีระดับไขมันในเลือดสูง

     

รูปที่ 1 ตากุ้งยิง