ชุดรวมความรู้ QR Code บทความจากคลินิกอายุรกรรม

เอกสารประกอบ  

1. 7 เรื่องต้องรู้ทำไมต้องตรวจสุขภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

2. มารู้จักภาวะหัวใจล้มเหลวกันเถอะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

3. การดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

4. โรคสมองต้องรู้ภาวะสมองเสื่อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

5. เส้นประสาทสมองที่ 7 อักเสบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

6. เคล็ดลับการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

7. ไตเรื้อรัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

8. โรคไตจากเบาหวาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

9. ไทรอยด์เป็นพิษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

10. การฝังเข็ม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>