คลินิกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก

พญ.กรองพร  องค์ประเสริฐ

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-002-R-00


         คือ คลินิกรับปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลแก้ปัญหา โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะหัวข้อต่อไปนี้

 การเจริญเติบโต

         คุณพ่อคุณแม่มักจะสงสัยบ่อยๆ ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัยหรือไม่ และควรดูแลเพิ่มเติมอย่างไรที่จะทำให้ลูกรักเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ


ปัญหาที่พบบ่อย

        ๐  ความสูงและน้ำหนัก

        ๐  การเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

        ๐  อื่นๆ : ฟันขึ้นช้า ขาโก่งหรือไม่

 

พัฒนาการ

        พัฒนาการเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่สนใจ และอยากช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีให้กับลูกรัก

นอกจากนี้หากเด็กมีพัฒนาการล่าช้า การได้รับการกระตุ้นที่ถูกต้อง และทำเมื่อเด็กยังเล็กช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้มากกว่าการกระตุ้นเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น


ปัญหาที่พบได้บ่อย

        ๐  พูดช้า

        ๐  กลัวลูกเป็นสมาธิสั้น(ไฮเปอร์) ออทิสติก

        ๐  ปัญหาการเรียน เช่น เรียนช้า ขาดสมาธิ

        ๐  อื่นๆ : กระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมอย่างไรดี กระตุ้นให้รักการอ่าน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น


 พฤติกรรม

        เด็กๆมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน บางครั้งคุณพ่อคุณแม่มักจะสงสัยว่าลูกรักมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัยหรือไม่ และอาจรู้สึกว่าลูกรักเริ่มมีปัญหาทางพฤติกรรมและต้องการช่วยให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

 

ปัญหาที่พบบ่อย

       ๐ การกิน : กินน้อย เลือกกิน อมข้าว เล่นอาหาร 

       ๐ การนอน : ตื่นบ่อย ต่อต้านเมื่อถึงเวลาเข้านอน

       ๐  การขับถ่าย : ถ่ายลำบาก ลักษณะอุจจาระเปลี่ยน

       ๐  อื่นๆ: ขึ้นอาย ปรับตัวช้า ติดมือถือ เอาแต่ใจ ก้าวร้าว อิจฉาน้อง

       ๐  นอกจากนี้การเลี้ยงดูเด็กๆ ที่เหมาะสมยังมีแง่มุมต่างๆ น่าสนใจ เช่น การปกป้องลูกรักจากอุบัติเหตุ เช่น การเลือกที่นั่งในรถ การป้องกันการจมน้ำ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเตรียมอนุบาล

       ๐  เด็กๆ มีการพัฒนาการที่แตกต่างกันได้ แต่บางส่วนอาจเกิดความบกพร่อง ที่ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัย แก้ไขสาเหตุ รักษาอาการ หรือกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม


การที่ควรพามาพบแพทย์

พูดช้า

        เป็นปัญหาที่พ่อแม่มักจะกังวล ส่วนมากเกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน แต่ถ้าหากมีอาการต่อไปนี้ หรือคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไม่สบายใจ ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม

ระยะเวลา
ลักษณะของอาการ
6 เดือน
ยังไม่ส่งเสียงอ้อแอ้
10 เดือน
ยังไม่ส่งเสียงที่ใช้ริมฝีปากทำ เช่น มะ ปะ
18 เดือน
ยังไม่ส่งเสียงนอกเหนือจาก มามา ดาดา
2 ปียังไม่พูดประโยคที่มี 2 พยางค์ เช่น แม่หม่ำ
3 ปี
ยังไม่พูดประโยคที่มี 3 พยางค์
4-5 ปี

ยังไม่เล่าเรื่อง


ออทิสติก

        คือ ภาวะบกพร่องในการเข้าสังคมและการสื่อสาร สามารถสังเกตได้ตั้งแต่อายุ 18 - 30 เดือน หากมีปัญหาพฤติกรรมต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม

        ๐  ไม่สนใจเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ

        ๐ ไม่เคยใช้นิ้วชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการ เพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น ชี้เพื่อขอขนมที่หยิบเองไม่ถึง

        ๐  ไม่เคยเอาของมาอวดหรือเอามาให้ดู เพื่อให้พ่อแม่สนใจร่วมกัน

        ๐ ไม่เลียนแบบท่าทางของพ่อแม่

        ๐ ไม่สนใจเมื่อถูกเรียกชื่อ

        ๐ ไม่มองตามไปยังของที่พ่อแม่ชี้ให้ดู

 

สมาธิสั้น (ไฮเปอร์)

        คือ ภาวะขาดสมาธิ ซุกซนและใจร้อนมากกว่าปกติ จนก่อปัญหาให้กับตัวเด็กเองหรือพ่อแม่ หากมีพฤติกรรมต่อไปนี้หลายข้อ ควรได้รับการตรวจเพิ่ม

        ๐  ทำงานผิดพลาดบ่อย สะเพร่า

        ๐  มีความลำบากที่จะตั้งสมาธิในการทำงานจนเสร็จ

        ๐  ดูเหมือนไม่สนใจฟัง เวลาพูดด้วย

        ๐  มีความลำบากในการจัดระบบของงาน หรือการเล่นที่ต้องมีขั้นตอน

        ๐  ทำของหายหรือลืมของที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย

        ๐  วอกแวกง่าย

        ๐  เคลื่อนไหวตลอดเวลา ยุกยิก อยู่ไม่สุข ชอบลุกจากที่ หรือหากนั่งมักจะขยับมือ เท้า ไปมา

        ๐  เล่นหรือทำกิจกรรมเงียบๆ ไม่ได้

        ๐  พูดมาก พูดโพล่ง หรือตอบคำถามก่อนที่จะถามจบ

        ๐  รอคอยไม่เป็น

        การเตรียมตัวก่อนพาลูกรักมาตรวจด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ควรมาช่วงเช้า ไม่ง่วง ไม่หิว เพื่อให้แพทย์ได้มีโอกาสประเมินในช่วงเวลาที่เด็กๆ มีความพร้อมมากที่สุดนะคะ


แหล่งที่มา

        1.  John W.The clinician’s guide to autism. Pediatr Rev. 2014 ; 35 : 62-77.

        2.  American Psychiatric Assiation.DSM-5. 2013

        3. American academy of pediatrics. Developmental and behavioral pediatrics.2011

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter