อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เอกสารประกอบ  

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

คำแนะนำการทำกิจกรรมเมื่ออยู่บ้าน
เพื่อลดความเบื่อหน่ายในสถานการณ์ไวรัส covid-19

ศูนย์ศรีพัฒน์ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ
เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี
#COVID-19