ชำระค่าบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์

เอกสารประกอบ  

เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ โดยท่านสามารถชำระค่าบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์
.
ชื่อบัญชี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Sriphat Medical Center)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 566-2682-735
แผนกการเงิน โทรศัพท์ 053-936506 , 053-936566 และ 053-936522