บอกตัวเองอยู่เสมอ "ห่างกันสักพัก"

เอกสารประกอบ  

บอกตัวเองอยู่เสมอ "ห่างกันสักพัก" ช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ผ่านละอองฝอยหรือการสัมผัส
.
ศูนย์ศรีพัฒน์ห่วงใยความปลอดภัย
เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี