รู้ไว้ใช่ว่า ไวรัสโควิดอยู่ที่ไหนได้บ้าง

เอกสารประกอบ  

รู้ไว้ใช่ว่า ไวรัสโควิดอยู่ที่ไหนได้บ้าง
รู้ไว้เพื่อป้องกัน รู้ไว้เพื่อระวัง
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

ศูนย์ศรีพัฒน์ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ

เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี
#COVID-19