เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ

เอกสารประกอบ  

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ
เป็นสำคัญ
โดยหอผู้ป่วยวิกฤตได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ พื้นที่จุดบริการ และ จุดที่ผู้ป่วยสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ ตามแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

“ เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ ”