เมื่อไหร่ที่เราควรไปตรวจ อาการแบบไหนที่สังเกตอาการที่บ้านได้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

เอกสารประกอบ  

“เมื่อไหร่ที่เราควรไปตรวจ อาการแบบไหนที่สังเกตอาการที่บ้านได้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น”

ศูนย์ศรีพัฒน์ เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ

เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี