การให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ผู้พิทักษ์ป่า และประชาชน ที่เข้าร่วมดับไฟป่า ep.2

เอกสารประกอบ  


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชมการถ่ายทอดสด

การให้ความรู้ "การตรวจสุขภาพ" ให้กับ "ผู้พิทักษ์ป่า และประชาชน ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานดับไฟป่า

ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

.

https://www.facebook.com/SriphatMedicalCenter/videos/510835719867019/?epa=SEARCH_BOX