เครื่องวัดปริมาณปัสสาวะ

เอกสารประกอบ  

อ.นพ.วิศัลย์ อนุตระกูลชัย

รหัสเอกสาร PI-IMC-098-R-00        การตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้าง มีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติในทุกรูปแบบ อาทิเช่น  ผู้ป่วยชายที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อย ผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะออกยากจากระบบประสาททำงานผิดปกติ หรือหลังจากการผ่าตัดต่างๆ รวมถึงการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเรื้อรังที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการปัสสาวะ

ในอดีตการตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้าง จำเป็นที่จะต้องใช้การสอดสายสวนปัสสาวะผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปโดยตรง ทำให้เกิดการระคายเคือง และอาจเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้ แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจวัด ลดการระคายเคืองจากการสอดสายสวนปัสสาวะ ซึ่งก็คือ Bladder Scan นั่นเอง


ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย ในการตรวจ Bladder Scan


Bladder Scan คืออะไร ?

Bladder scan คือ การตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้างอยู่หลังการปัสสาวะ โดยการใช้อุปกรณ์ ลักษณะคล้ายการอัลตราซาวด์ (Ultrasound) มาวางบริเวณผนังหน้าท้องเหนือหัวเหน่า การตรวจวิธีนี้ไม่มีการสอดสายเข้าไปในท่อปัสสาวะ จึงไม่เกิดความเจ็บปวด ระคายเคืองแต่อย่างใด


การตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้าง ด้วย Bladder scan ต้องทำอย่างไร ?

1. ผู้ป่วยสามารถเตรียมตัวก่อนออกมาจากบ้าน โดยดื่มน้ำ 500 – 1,000 มิลลิลิตร มาจากบ้าน สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาไกล อาจประมาณระยะเวลาการปัสสาวะให้พอดีกับช่วงเวลานัดหมาย

 1. 2. เมื่อมาถึงจุดรับบริการ ให้ยื่นใบนัดหมายซึ่งจะระบุการตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้าง ให้กับเจ้าหน้าที่/พยาบาล
 1. 3. เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่/พยาบาล เพื่อรับภาชนะสำหรับตวงปัสสาวะ โดยปัสสาวะในห้องน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
 1. 4. หลังจากปัสสาวะเสร็จ เจ้าหน้าที่/พยาบาล จะนำท่านมาวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้าง โดยใช้ Bladder scan ที่จัดเตรียมไว้
 1. 5. ข้อมูลที่ได้ ทั้งปริมาณปัสสาวะที่ขับออกเองได้ และปริมาณที่เหลือค้าง  จะถูกจัดเตรียมให้กับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อประเมินร่วมกับอาการของผู้ป่วย


หมายเหตุ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือต้องมาจากการปัสสาวะ โดยมีความรู้สึกปวดปัสสาวะจริง ๆ และอาจจำเป็นต้องทำซ้ำหลายครั้ง ในการติดตามการตรวจรักษา


Benefits

The BladderScan BVI 9400 bladder volume instrument, with NeuralHarmonics® technology, is a portable, 3D ultrasound device that quickly, accurately and noninvasively measures urinary bladder volume and post-void residual (PVR) in adults and small children. 


The BladderScan BVI 9400:

 • Measures bladder volume noninvasively on a wide range of patients
 • Helps diagnose urinary retention and post-operative urinary retention (POUR)
 • Helps evaluate many common urological concerns
 • Helps prevent unnecessary catheterization which eliminates unnecessary trauma to patients
 • Helps reduce rates of catheter-associated urinary tract infection (caUTIs)
 • Helps differentiate between types of incontinence to determine appropriate care
 • Improves efficiency of health care professionals by reducing costs and saving staff time


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter

Facebook : 
SriphatMedicalCenter