7 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เอกสารประกอบ  ข้อมูลโดย .นพ.อมรพัฐ  กิจโร

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

รหัสเอกสาร PI-IMC-094-R-00


1. ปัจจุบันมีรายงานจำนวนผู้ป่วยจากโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

    ข้อมูล วันที่ 26 มกราคม 2563 โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค พบจำนวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 2,023 ราย โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย (เป็นชาวไทย 1 รายและชาวจีน 7 ราย โดยทุกรายมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน)


2. โรคนี้ติดต่อโดยละอองฝอยของสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ (Droplet transmission)

    โดยมีระยะฟักตัว (Incubation period : ระยะเวลาหลังการรับเชื้อจนพบอาการของโรค) อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ในช่วงแรกพบการติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) โดยผู้ป่วยมักจะมีประวัติไปสัมผัสกับสัตว์บางชนิด ในงานวิจัยล่าสุดพบว่ารหัสพันธุกรรมมีความใกล้เคียงกับสัตว์จำพวกค้างคาวและงู ในระยะเวลาต่อมาพบว่ามีการติดต่อจากคนสู่คนได้ เพราะฉะนั้นเราสามารถลดความเสี่ยงของการติดโรคนี้ได้โดย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ (ทั้งมีชีวิตและสัตว์ที่ป่วย) รวมถึงไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปรุงไม่สุก เลี่ยงการไปตลาดขายสัตว์

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (ไข้ ไอ น้ำมูก)

- สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

- ล้างมือด้วยน้ำสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล3. อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคนี้ ได้แก่ ไข้ (98%) ไอ (76%) ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลีย (44%) และอาการหอบเหนื่อยมักจะพบได้ในช่วงเวลาไม่เกิน 8 วันหลังจากได้รับเชื้อ 4. ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคนี้อย่างเคร่งครัดและรัดกุม เช่น ใช้เครื่อง Thermoscan มาใช้ในการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าประเทศทุกราย ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย จะถูกคัดแยกและส่งตรวจโดยละเอียดต่อไป


5. ถ้าหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นภายใน 14 วัน แนะนำให้พบแพทย์โดยเร็ว รวมถึงต้องแจ้งประวัติการเดินทางให้ชัดเจน หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 


6. ควรใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร แนะนำให้ติดตามจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น

- ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (https://www.who.int)

- ข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices)

- ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคในประเทศไทย (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/)


7. สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่แนะนำให้เดินทางไปยังเมืองที่มีการระบาดของโรคนี้ และถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรใส่หน้ากากป้องกันโรค ล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่ปรุงสุก


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด